Θέλοντας να προσαρμόσουμε την παρουσίαση μας στα σημεία εκείνα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο, και να έρθουμε πιο κοντά στις άμεσες προτεραιότητες σας, παρακαλούμε να απαντήσετε μέσω επιλογών στις κάτω έξι σύντομες ερωτήσεις.

Ερωτηματολογιο

5. Πόσα άτομα απασχολείτε ετησίως εντός της επιχείρησης και πόσα σαν εξωτερικούς συνεργάτες;